Certificering van derden

Behalve door Cradle to Cradle zijn onze producten ook door andere programma's gecertificeerd die producten op duurzaamheid en prestaties beoordelen. Daarnaast komt het tapijt van Shaw Contract Group in aanmerking voor punten voor LEED-certificering.

LEED

Het Green Building Rating System van LEED (Leadership in Energy and Environmental) is de standaardbenchmark voor het ontwerp, de constructie en functie van duurzame, milieuvriendelijke gebouwen. Middels dit puntensysteem worden de impact en prestaties van een gebouw beoordeeld en gemeten.

Tapijt kan op meerdere manieren punten verzamelen voor LEED-certificering. Onze LEED-calculator berekent beschikbare punten waarmee LEED-certificering kan worden behaald.

Materialen en bronnen
Beheer van bouwafval (Credit 2.1 en 2.2) - Recycling en/of terugwinning van ten minste 50 gewichtsprocenten bouw- en sloopafval en afval door leegruimen van land. Voor Credit 2.2 is Credit 2.1 plus 25% vereist.

In de Evergreen-nylonrecyclefaciliteit van Shaw kunnen we ook nylon 6-tapijt van andere fabrikanten tot nieuw tapijt recyclen.

Gerecycled materiaal (Credit 4.1) - Materiaal met gerecycled materiaal moet zodanig worden gebruikt dat de som van post-consumer gerecycled materiaal plus de helft van het pre-consumer materiaal ten minste 10% (gebaseerd op kosten) van de totale waarde van de projectmaterialen bedraagt. Voor Credit 4.2 is 20% van de totale waarde van het materiaal vereist.

Eco Solution Q nylon bevat minimaal 25% gerecycled materiaal en kan tot nieuw nylon worden gerecycled. EcoWorx tegeltapijt bevat 40% gerecycled materiaal, terwijl kamerbreed EcoWorx tapijt en hoogwaardig, kamerbreed EcoWorx tapijt 20% post-consumer gerecycled materiaal bevat.

Regionaal materiaal (Credit 5.1 en 5.2) - De bouwmaterialen of producten die worden gebruikt, moeten zich binnen 800 kilometer van de projectlocatie bevinden. Minimaal 20% (gebaseerd op kosten) van de totale waarde van het materiaal moet uit deze bouwmaterialen bestaan. Voor Credit 5.2 is Credit 5.1 plus 10% vereist.

Punten voor regionaal materiaal worden niet toegekend als het materiaal bestaat uit grondstoffen of op olie gebaseerde producten. Shaw gebruikt materiaal dat afkomstig is uit de regio, zoals benodigde vulstoffen, en gebruikt daarnaast in zijn producten gerecycled materiaal dat in aanmerking komt voor deze punten.

Milieukwaliteit binnenshuis
Lijmen en afdichtmiddelen (Credit 4.1) - Alle in de bouw gebruikte lijmen en afdichtmiddelen, inclusief lijmen en afdichtmiddelen voor tapijt, moeten voldoen aan de LEED-richtlijnen voor VOS (vluchtige organische stoffen).

Alle lijmen en afdichtmiddelen van Shaw Contract Group zijn voorzien van het CRI Green Label Plus en voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit van de South Coast and Bay Area. Hiermee behaalt Shaw volgens de LEED-vereisten één (1) punt.

Tapijt (Credit 4.3) - Tapijtsystemen moeten minimaal voldoen aan het programma voor het testen van de luchtkwaliteit binnenshuis van het Amerikaanse instituut voor tapijt en vloerbedekkingen (CRI).

Alle producten van Shaw Contract Group voldoen aan de eisen van het CRI Green Label en Green Label Plus. Met tapijt dat aan deze vereisten voldoet, kan één punt worden behaald.

Innovatie en design
Projecten kunnen in deze categorie 4 bonuspunten verdienen voor uitzonderlijke prestaties bovenop de LEED-vereisten en/of voor innovatief design dat niet specifiek door het LEED-puntensysteem wordt omgeschreven.

Onze Cradle to Cradle-gecertificeerde producten kwalificeren zich voor extra punten voor innoverende designs via LEED. Shaw maakt een van de weinige tapijtproducten die voor deze punten in aanmerking komen. Om punten voor innovaties in het ontwerp te verdienen, moet minimaal 2,5% van de totale waarde van alle bouwmaterialen en producten die in het project worden gebruikt, bestaan uit Cradle to Cradle-gecertificeerde bouwmaterialen. Dit percentage is gebaseerd op kosten.

Normen voor duurzaam tapijt

NSF 140, de norm voor duurzaam tapijt, is ontwikkeld door een Amerikaanse groep van meerdere belanghebbenden die bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheid en deelstaatregeringen, eindgebruikers, fabrikanten en andere belanghebbenden. Deze norm is de eerste norm voor meerdere productkenmerken die door het American National Standards Institute (ANSI) is goedgekeurd als milieunorm voor bouwmaterialen in de VS.

NSF 140:

  • Beoordeelt meerdere productkenmerken die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van een product
  • Omvat evaluaties van onder andere duurzaamheid, gerecycled materiaal, programma's voor terugwinning van tapijt en reducties die van invloed zijn op de levenscyclus, zoals emissies, energie en afval.
  • Biedt de onafhankelijke verificatie van een derde partij
  • Verheldert een aantal gecompliceerde milieuonderwerpen en biedt hulp aan specialisten en eindgebruikers bij het maken van overwogen productbesluiten

Meerdere producten van Shaw Contract Group zijn momenteel volgens deze norm gecertificeerd, waaronder EcoWorx tegeltapijt, kamerbreed EcoWorx tapijt, hoogwaardig, kamerbreed EcoWorx tapijt, Ecologix en Ultraloc Pattern.

We weten niet welke producten op de lanceerdatum gecertificeerd zullen zijn, dus dit gedeelte moet nog worden nagekeken. Maken we hier een opmerking over hoe deze producten zich verhouden tot C2C of geven de overige gedeelten op de site waarin C2C nadrukkelijk wordt genoemd, al een duidelijk statement af over welk programma onze voorkeur heeft?

BRE

BRE is een onafhankelijke derde partij die de duurzaamheidskenmerken van producten en diensten voor een internationale markt beoordeelt. Behalve via het Cradle to Cradle-certificaat dat steeds meer terrein wint als designfilosofie en certificeringsprogramma, zijn wij ook gecertificeerd volgens gevestigde, internationale normen zoals BRE. Momenteel zijn Eco Solution Q en de EcoWorx tegeltapijtrug gecertificeerd volgens de BRE-norm.

Green Label Plus

De Green Label- en Green Label Plus-certificaten beoordelen emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) die in tapijt, ondertapijt en lijm aanwezig zijn. De Green Label Plus-normen, waaraan ons tapijt voldoet, geven aan dat de luchtkwaliteit binnenshuis door ons tapijt is beschermd tegen VOS en bieden onze klanten de zekerheid dat zij een product aanschaffen met de minst mogelijke uitstoot en dat veilig is voor werknemers, patiënten en kinderen.