Hoe ziet de aanpak van een circulaire economie eruit?

 De Circulaire Economie-aanpak voor duurzame vloerproducten

 Een circulaire economie-aanpak is een alternatief voor de traditionele lineaire aanpak, die soms wordt aangeduid met maken, gebruiken en weggooien. In plaats daarvan houden we in een circulaire economie hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik, halen we er tijdens het gebruik de maximale waarde uit en recupereren en regenereren we producten en materialen aan het einde van elke levensduur.

De Cradle to Cradle (™)-filosofie waarmee we bij Shaw Contract werken, ligt aan de basis van deze aanpak.

 Speciaal rapport over circulaire economie


Binnen onze regio wilden we meer te weten komen over waar de verantwoordelijkheid begint, waar ze eindigt en wie het voortouw neemt bij het aansturen van verandering. Wij kozen voor een op uitdagingen gebaseerde aanpak en werkten in een eerste stap samen met Insight Futures, het platform voor strategie, transformatie en innovatie: 'Hoe kunnen we de overgang naar een circulaire economie voor de gebouwde omgeving in Schotland de-riskeren?' in fase 1.

Voor fase 2 volgden wij dezelfde aanpak, maar dan voor Engeland en Wales.

Insight Futures voerde in beide fasen interviews met vooraanstaande stakeholders om de huidige opvattingen over de waarde van de circulaire economie en de bredere toepassing ervan in de gebouwde omgeving vast te stellen. Bij het in kaart brengen van dit 'ecosysteem' was een belangrijke doelstelling het identificeren van de motivaties en belemmeringen voor de invoering van circulaire bedrijfsmodellen. Daarbij was inbegrepen hoe waarde voor bedrijven kan worden gecreëerd, geleverd en vastgelegd.

Dit leverde een aantal interessante inzichten en vergelijkbare bevindingen op. Wij zullen deze als bevindingen intern gebruiken en de enquêteverslagen delen met belanghebbende partijen, ter ondersteuning van het delen van kennis over dit belangrijke onderwerp.

 De circulaire competitie

De volledige onderzoeksrapporten 'Hoe kunnen we de overgang naar een circulaire economie voor de gebouwde omgeving in Schotland 'de-riskeren'?' en 'Hoe kunnen we de overgang naar een circulaire economie voor de gebouwde omgeving in het VK 'de-riskeren'?' zijn gratis verkrijgbaar.

Contacteer ons als u een exemplaar van het volledige rapport wilt

Contacteer ons

 Lees ons Blogitem over 'Building Back Better'

description

Wij droegen samen met ChemSec bij aan een opiniërend stuk over leiderschap in de verschuiving naar de Circulaire Economie voor de WorldGBC. ChemSec is het International 'Chemical Secretariat'. Dit is een onafhankelijke non-profitorganisatie die pleit voor de vervanging van giftige chemicaliën door veiligere alternatieven.

 U kunt het artikel hier lezen