Ambitie 1: Gezonde materialen

‘Materiaalgezondheid’ (Material Health) is het kader en het proces dat er voor zorgt dat een product wordt gemaakt van ingrediënten die veilig en gezond zijn voor mens en milieu.

Al meer dan 20 jaar investeren we in 'gezonde' materialen zoals blijkt uit onze EcoWorx® PVC-vrije backing voor tapijttegels, het eerste vloerbedekkingsproduct dat ‘Cradle to Cradle Certified®’ is. Onze backings van TaskWorx® en ComfortWorx® zijn eveneens ‘Cradle to Cradle’-gecertificeerd.

die we maken zijn ‘Cradle to Cradle'-gecertificeerd.

kg materiaal wordt jaarlijks beoordeeld op kwaliteit en geschiktheid voor 'gezonde' materialen.

Toegekend aan TaskWorx® en ComfortWorx™ tapijttegels door Eurofins.

Al onze LVT-producten zijn orthoftalaatvrij en FloorScore®-gecertificeerd.

image

Luchtkwaliteit – Indoor Air Comfort Gold

We voldoen aan de eisen voor een goede luchtkwaliteit in de binnenruimte. 

Luchtkwaliteit – Indoor Air Comfort Gold

We voldoen aan de eisen voor een goede luchtkwaliteit in de binnenruimte.

Luchtkwaliteit – Indoor Air Comfort Gold

Steeds meer projectontwikkelaars, interieurarchitecten en ontwerpers gaan bij hun keuze van materialen en afwerkingen voor projecten, op zoek naar producten die gecertificeerd zijn voor een goede luchtkwaliteit binnen gebouwen. Aangezien we meer dan 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, wordt de kwaliteit van de binnenlucht erkend als een kritieke factor voor de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van gebouwen.

INDOOR AIR COMFORT GOLD

De Indoor Air Comfort Gold-certificering garandeert dat aan de eisen voor lage productemissies wordt voldaan. Het is ook een teken dat de fabrikant zich richt op kwaliteit en dat hij bijdraagt aan een gezond binnenmilieu. We zijn er trots op dat we deze certificering voor onze TaskWorx- en ComfortWorx-producten hebben behaald.
Gecertificeerde GOLD-producten zijn producten met de laagste emissies in hun klasse en voldoen daarmee aan de strenge eisen voor een goede kwaliteit van de binnenlucht. Maar wat is Indoor Air Comfort Gold precies?
De Eurofins ‘Indoor Air Comfort’ (IAC) productcertificering wordt toegekend door Eurofins, een internationale groep van laboratoria met het hoofdkantoor in Luxemburg. Het is een beproefde tool die aantoont dat een product voldoet aan de criteria voor lage VOS-emissies die in Europa zijn vastgelegd.
Het standaardniveau ‘Indoor Air Comfort - gecertificeerd product’ toont aan dat de productemissies voldoen aan de criteria van alle wettelijke specificaties die door de autoriteiten in de Europese Unie en haar lidstaten zijn uitgevaardigd.
Het hogere niveau ‘Indoor Air Comfort GOLD - gecertificeerd product’ geeft aan dat de productemissies ook voldoen aan de criteria van veel van de vrijwillige specificaties van de meeste relevante milieukeurmerken. Ze voldoen tevens aan vergelijkbare specificaties in het VK en de EU en aan de vereisten voor certificeringen voor duurzaam bouwen, zoals BREEAM, WELL Building and LEED.

Waarom is het belangrijk?

De certificering helpt bij het promoten van producten met een lage uitstoot en toont aan dat wordt voldaan aan alle relevante VOS-gerelateerde eisen in het VK en Europa (van overheidswege en vrijwillig). Indoor Air Comfort Gold-certificaten worden rechtstreeks aanvaard als bewijs van programma's voor duurzame gebouwen, zoals BREEAM International, WELL en LEED.
Op welke regelingen is Indoor Air Comfort Gold van toepassing?
Producten met zeer lage emissiewaarden volgens EN 16798-1. EN 16798-1 specificeert eisen voor binnenmilieuparameters voor thermische omgeving, kwaliteit van de binnenlucht, verlichting en akoestiek.
Naleving van Indoor Air Comfort Gold betekent naleving van VOS op producten met lage uitstoot van: