EPDs / HPDs

Milieuproductverklaringen (EPD's)

Bij Shaw Contract is ons streven naar duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid diep verankerd in onze werkwijzen. Dit streven komt tot uiting in onze focus op levenscyclusanalyses (LCA's of Life Cycle Assessments), het verminderen van het aardopwarmingsvermogen (GWP of Global Warming Potential) van onze producten en het verstrekken van milieuproductverklaringen (EPD's of Environmental Product Declarations

image
EcoWorx S Tile with EcoSolution Q, Solution Q or Solution Q Extreme Face Fiber - Shaw Contract EPD
EcoWorx S Tile with EcoSolution Q100 Face Fiber - Shaw Contract EPD
ComfortWorx Tile with EcoSolution Q, Solution Q or Solution Q Extreme Face Fiber - Shaw Contract EPD
ComfortWorx Tile with EcoSolution Q100 Face Fiber - Shaw Contract EPD
TaskWorx Tile with EcoSolution Q, Solution Q and Solution Q Extreme Face Fiber - Shaw Contract EPD
TaskWorx Tile with EcoSolution Q100 Face Fibre - Shaw Contract (Shaw Europe) EPD
TaskWorx Tile with Polyamide 6 (Aquafil) Face Fiber - Shaw Contract EPD
EcoWorx Tile (US Made/UK Market) w_ EcoSolution, Solution Q, Solution Q Extreme - Shaw Contract EPD
EcoWorx Tile (US Made/UK Market) with EcoSolution Q100 Face Fiber - Shaw Contract EPD
Nordic HPD

Het begrijpen van levenscyclusanalyses (LCA’s)

description

LCA's bieden een uitgebreide evaluatie van de milieueffecten van alle stadia van de levenscyclus van een product.

Dit omvat alles van grondstofwinning, via productie, distributie en gebruik, tot verwijdering of recycling aan het einde van de levenscyclus. Deze beoordelingen helpen ons bij het identificeren van de operationele en ingebouwde koolstofvoetafdruk van onze producten en mogelijkheden om hun milieuprestaties te verbeteren. Wanneer LCA's op producten worden uitgevoerd, worden de bevindingen gepresenteerd in een document dat een EPD (Milieuproductverklaring) wordt genoemd. EPD's worden dan meestal door derden geverifieerd.

Wat zijn EPD’s?

EPD's zijn gestandaardiseerde, geverifieerde rapporten die de milieu-impact van een product beschrijven, gebaseerd op de strenge gegevens van levenscyclusanalyses (LCA's).  Ze bieden transparante en betrouwbare milieu-informatie die is geverifieerd door onafhankelijke derde partijen. Ze zijn essentieel voor bestekschrijvers en klanten om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen bij het kiezen van producten voor gebruik in gebouwen. Shaw Contract EPD's zijn door derden geverifieerd volgens de normen EN 15804 +A2 en ISO 14025.

Overeenstemming met EN 15804 +A2 en ISO 14025

Onze toewijding aan duurzame praktijken strekt zich uit tot de aanpassing aan belangrijke internationale normen. We houden ons aan de herziene Europese norm EN 15804 +A2 en ISO 14025-standaard, die essentiële richtlijnen bieden voor milieugebonden productverklaringen (EPD's) in de bouwsector. In Nederland vormt EN 15804 de basis voor de SBK Bepalingsmethode.
De nieuwe EN15804 + A2 legt de nadruk op circulariteit en dekt 19 categorieën van milieu-impact, wat een dieper inzicht geeft in onze impact op het milieu. Dit zorgt ervoor dat onze EPD's niet alleen consistent en vergelijkbaar zijn, maar ook geloofwaardig. Het weerspiegelt onze toewijding aan milieutransparantie en best practices op het gebied van duurzaamheid.

Waarom zijn EPD’s belangrijk?

description

✓  Transparantie: EPD's geven volledige openheid over de milieu-impact van een product en bevorderen de transparantie in onze industrie.
 
Valideer het aardopwarmingsvermogen (GWP): Met de groeiende verwachtingen voor koolstofarme producten helpen EPD's ontwerpers en bestekschrijvers om de GWP-waarde van een product te valideren.

Naleving van regelgeving: Ze helpen bij het voldoen aan milieuregelgeving en kunnen cruciaal zijn voor deelname aan certificeringsprogramma's voor groene gebouwen zoals LEED, BREEAM, SKA en QSAS.
 
Weloverwogen beslissingen: Ze stellen architecten, bouwers, interieurontwerpers, aannemers en consumenten in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, in overeenstemming met groene bouwpraktijken en duurzame aankopen.

✓ Milieubenchmarking: EPD's bieden een benchmark voor het meten en verbeteren van de milieuprestaties van producten. Hierdoor kunnen onze productieprocessen voortdurend worden verbeterd.

Hoe interpreteer je een EPD?

Alle EPD's splitsen gegevens op in een tabel met impactwaarden voor elk stadium van de levenscyclus van een product. Deze stadia zijn Product, Constructieproces, Gebruik en Einde Leven.
Voor Shaw Contract heeft de productfase (levering van grondstoffen, transport en productie) de grootste impact op de koolstofvoetafdruk van een product. Dit wordt weergegeven als de A1-A3 waarden op een EPD en wordt vaak de ‘cradle to gate’-fase van een product genoemd.

image

Het aardopwarmingsvermogen (GWP)

description

 

GWP is een belangrijk aspect van een EPD. Het aardopwarmingsvermogen meet hoeveel kilogram opgeslagen koolstof een product genereert per m² in zijn productie. Een GWP-score kan ook worden berekend voor de hele levenscyclus van een product.
 
Het meten van de koolstofimpact van een product of activiteit omvat de verbruikte energie en uitgestoten broeikasgassen gedurende de levenscyclus van het product. Dit resulteert in inzicht in onze impact op de opwarming van de aarde.

Hoe lager de GWP-waarde, hoe lager de koolstofimpact van een product. Bij tapijttegels is de grootste bijdrage aan de koolstofscore de winning en productie van de grondstof (garen) en het materiaal dat we gebruiken voor de backing van de tapijttegels. We kunnen de koolstofimpact van onze tapijttegelproducten verminderen door garen met 100% gerecycled materiaal en ander materiaal voor de backing te gebruiken.

Backings van tapijttegels